Att anställa funktionshindrade

Att anställa någon med funktionshinder är inte en väldigt vanlig förekomst. Men företag som gör detta gör inte bara en stor tjänst för personen i fråga, utan även samhället i stort. Funktionshinder kan betyda väldigt många olika ting och för somliga är det ett mindre problem än för andra.Studier har visat att privatföretag är mycket bättre på att anställa personer med funktionshinder av ett eller annat slag. En forskare pikade till och med offentliga arbetsgivare genom att säga att de har mycket att lära av småföretagen.Men detta är inte heller ett helt nytt fenomen. 2012 publicerades en undersökning som visade att fyra av tio företag med fler än tio anställda hade minst en medarbetare med funktionsnedsättning. Hela nio av tio företag uppgav sig även villig att anställa personer med funktionsnedsättningar.Personer med funktionsnedsättningar behöver ofta en eller annan form av hjälp för att göra sitt arbete. För att inte arbetsgivare ska vara motvilliga att anställa dessa personer på grund av ökade utgifter jämfört med icke-funktionshindrade individer, finns det möjlighet för antingen företaget eller den funktionshindrade att få arbetshjälpmedel.Har man exempelvis en medarbetare vars funktionsnedsätt inkluderar problem med hörseln kan man få hjälp att utreda detta och ansöka om en anpassat bidrag eller hjälpmedel.Experter inom området anser att det är till stor del okunskap som ligger bakom att företag är tveksam till att anställa personer med funktionshinder. En del tror helt enkelt att arbetsuppgifterna skulle vara för krävande. Och medan somliga arbetsuppgifter mycket väl kan vara det beroende på vilken funktionsnedsättning det handlar om, har många funktionsnedsatta tagit sig in i arbetslivet tack vare företagare som är villig att ge dem chansen att bevisa vad de faktiskt klarar av.