Att ta hand om sin hyresfastighet

Som fastighetsägare så har du ett ansvar att det fungerar med allt i hyresfastigheten, det är mycket som ska kollas och gås igenom och det som har ett hus vet att det gör sig inte själv utan det är alltid någon som måste åtgärda problemen. Som fastighetsägare kanske du har en egen fastighetsskötare som tar hand om fastigheten.

Fastighetsskötsel

Mycket av det som ska lösas kan göras av egen personal, som att byta glödlampor i trapphus och annat enklare saker som krånglar. Skulle det bli stopp i ett avlopp eller liknande så måste man kalla in extern hjälp som åtgärdar problemet, Swoosh är ett företag i branschen som anlitas ofta idag. Med egna bilar och utrustning så kan de inspektera och filma i avlopp och liknande för att konstatera vilket problemet är. Med högtryck så spolas avlopp enbart med vatten och rensar på så sätt ledningarna.

Vintertid så är snöskottning något som sköts av fastighetsskötare, är det stora ytor så kanske det till och med finns en mindre traktor att tillgå för det större parkeringarna. En del fastighetsägare hyr in skötsel av sina fastigheter av andra bolag som driver fastighetsskötsel, då åker personal ut från ett och samma bolag och har ett antal olika fastigheter att ta hand om. Detta kan vara lönsamt om du bara har en fastighet eller ett mindre bestånd av bostäder. Det är inte lönsamt att anställa egen personal för skötseln av fastigheten.