Behovet av ökad kompetens i styrelsen

En styrelse har en viktig uppgift i ett företag. De ska hjälpa till att driva företaget i rätt riktning och större framgångar. Detta är inte en lätt uppgift även under bra omständigheter, men när styrelsen sedan saknar kompetenser som blir allt viktigare borde det ju vara uppenbart att förändringar måste ske. Tyvärr är detta inte fallet på många av företaget på OMXS30-indexet.

En kompetens som verkligen brister är den digitala kompetensen. I en granskning som utfördes av Di Digital var det bara 26 av 250 ledamöter från dessa storföretag som faktiskt hade denna kompetens, och denna artikel dök upp för bara drygt ett år sedan så det har nog inte skett väldigt stora förändringar på denna tid. Denna statistik är illa nog, men när man sedan får höra att åtta av dessa bolag inte har någon styrelseledamot med digital kompetens alls måste man verkligen börja ifrågasätta varför. I januari samma år presenterades även en undersökning som visade att omkring hälften av de som fattar beslut i det svenska näringslivet anser att deras företags digitala strategi är både oklar och förvirrande.

Det kommer helt enkelt att behöva ske förändringar inom svenska styrelser inom en snar framtid om vi inte vill hamna efter på både en nationell men även global marknad. Rekrytering till styrelser måste helt enkelt börja titta på fler områden som viktiga och i vissa fall förändra sina prioriteringar. En väg som företag kan välja att gå är att ta hjälp utifrån för att hitta de kompetenser som saknas inom styrelsen. Det finns även de som anser att det inte bara är digital kompetens som saknas inom styrelser idag utan även en rad andra. Styrelserekrytering är ett väldigt effektiv verktyg att använda sig av för att få en styrelse som bättre reflekterar de områden som är viktiga för att föra ett företag framåt på dagens marknader.