Brandsäkerheten på arbetet

En bra arbetsplats är också en säker arbetsplats. Det ska vara en självklarhet att man ska kunna känna sig säker på arbetet. Ansvaret ligger på arbetsgivaren när det kommer till att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda. I denna artikel tänkte vi titta närmare på brandsäkerheten.

Brandvarnare

Bränder har som de flesta vet en tendens att sprida sig, vilket kan orsaka stora skador. Skulle det mot förmodan börja brinna någonstans så är det viktigt att man kan upptäcka branden i ett tidigt skede. Brandvarnare är till för just detta. För att brandvarnaren ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt så är det viktigt att den är rätt placerad. Den ska i mitten av rummet på den högsta möjliga punkten och den får inte ha några hinder inom 50 centimeter. För att man enklare ska kunna urskilja var det brinner så ska brandvarnarens detektorer inte täcka en yta större än 60 kvadratmeter.

Om olyckan är framme

Skulle det vara så att en brand bryter ut så är det viktigt att det finns möjligheter att hantera den. Det ska finnas brandsläckare på alla våningar och de som befinner sig på respektive våning ska ha full koll på var brandsläckarna står. För att hantera branden på ett säkert sätt så kan en brandövning vara väldigt nyttig, det är inte alltid så självklart hur en nödsituation hanteras på bästa sätt. Eftersom att det inte alltid går att släcka bränder så är det viktigt att det finns rutiner för utrymning och en samlingsplats där man kan försäkra sig om att alla tagit sig ut.