Category: Företagande

Brandsäkerheten på arbetet

En bra arbetsplats är också en säker arbetsplats. Det ska vara en självklarhet att man ska kunna känna sig säker på arbetet. Ansvaret ligger på arbetsgivaren när det kommer till att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda. I denna artikel tänkte vi titta närmare på brandsäkerheten. Brandvarnare Bränder har som de flesta vet en…Öka säkerheten i kontor och lokaler

En säker arbetsplats är till allas fördel. Det finns dock många arbetsplatser i form av kontor och liknande lokaler som helt klart kan förbättra eller eller flera delar av säkerheten. Här följer några av de viktigaste områdena. Låsen Inget lås är perfekt, men många av de lås man hittar in till och i kontor idag…Hur har du det på din arbetsplats?

Har du funderat på hur du har det på din arbetsplats? Som anställd så är det viktigt att man trivs på sitt arbete, inte bara med sina arbetskamrater utan även i den miljön man arbetar. Det spelar inte så stor roll om det är på ett kontor, verkstad eller i någon annan form av arbetsmiljö….Åk på konferens med företaget

Som företag så är det viktigt att samla alla eller delar av företaget och konferera emellanåt. Det kan vara årlig kickoff eller tillfälliga konferenser som är viktiga för företagets framtid. Det kan vara att tillsammans sätta upp mål för det kommande året. Det skapar också en gemenskap som stärker banden mellan de som åker med…Visa upp sitt företag

En bild säger mer än tusen ord sägs det och i många fall så kan det stämma. Som företag så är det viktigt att visa upp sitt företag både med text och bild. De flesta har skapat en webbplats för företaget och där visar upp sin personal, de produkter och tjänster som företaget levererar. Fotografera…Tips till nya företagare

Att starta eget är både en väldigt spännande och stressfull tid i livet. Det finns mycket att säga om hur man startar ett företag på rätt sätt, men den första tiden efter starten är också väldigt viktig. Se över arbetsflödet I ett nystartat företag har man sällan etablerat ett tydligt arbetsflöde. Ju snabbare man dock…Säkerhetsutrustning på kontoret

Att känna sig säker på kontoret är det nog många som gör: Men vet man inte garanterat att det finns utrustning för att hantera en rad olika farliga situationer är denna känsla av säkerhet något obefogad. Här tittar vi på vad ett kontor egentligen behöver för att de som arbetar där ska vara förberedd för…Miljöförbättringar på kontoret

Att ha en bra inomhusmiljö är inget som ska underskattas. Vår omgivning kan ha en ansenlig inverkan på vår sinnesstämning och prestationsnivå. Det är värt att titta en extra gång på hur miljön är på kontoret och om det finns aspekter av den som borde förbättras. Ljuset är en av de första sakerna man bör…Företagets fastigheter

Som företag så är det mycket som man ska hålla koll på och har man dessutom fastigheter som företaget äger och bedriver verksamhet i så gäller det att se över dessa med jämna mellanrum så att inget händer och att de håller det skick som man önskar. De arbetsplatser som företaget har kräver ett visst…Att driva ett byggföretag

Som så många andra så kanske ett intresse skapar chanser och möjligheter till att driva ett eget byggföretag. Det är många som har anlag för detta och man praktiserar detta genom att renovera det egna hemmet och hjälper släkt och vänner när det behövs. Nu kanske det är dags att ta steget och skapa något…