Den viktiga arbetsmiljön

Vår arbetsmiljö är bland det viktigaste vi har på våra arbetsplatser. En usel arbetsmiljö kan vara farlig för de som arbetar där. Det är lagstiftat om att att företag ansvarar för den arbetsmiljö som finns på arbetsplatsen. Inte bara den fysiska utan även den psykosociala miljö som uppstår på en arbetsplats.

Det är viktigt att kontinuerligt se över hur arbetsmiljön så att man kan i förväg åtgärda saker som skulle kunna vara farliga för den arbetsmiljö som man vill ha på en arbetsplats. Det kan vara att köpa hjärtstartare från HLR-Hjälpen eller att internutbilda personalen i just första hjälpen. Det är framförallt företaget som ansvarar för detta men alla som arbetar på en arbetsplats har sitt ansvar för att arbetsmiljön blir som man önskar.

Genom Arbetsmiljöverket så kan man hitta mycket bra information hur man ska arbeta med just arbetsmiljön. Det gäller att kontinuerligt arbeta med detta så att det blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Det finns regler som man ska följa och dessa hittar man enklast hos Arbetsmiljöverket. Det finns bra verktyg att använda för att få ett bra arbete med arbetsmiljön på er arbetsplats.

För de anställda så är det viktigt att man har en arbetsplats där man känner av en god arbetsmiljö, genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kan man förebygga ohälsosam arbetsmiljö. Som anställd så ska man aktivt arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö, det ska finnas ett arbetsmiljöombud på den arbetsplats som man kan kontakta om man upplever att något behöver åtgärdas eller något är fel.