Hur har du det på din arbetsplats?

Har du funderat på hur du har det på din arbetsplats? Som anställd så är det viktigt att man trivs på sitt arbete, inte bara med sina arbetskamrater utan även i den miljön man arbetar. Det spelar inte så stor roll om det är på ett kontor, verkstad eller i någon annan form av arbetsmiljö. Det är viktigt att arbetsmiljön är av den kvalitén att man som anställd kan känna sig säker och att man trivs på sin arbetsplats.Arbetsmiljölagen är något som alla företag ska följa och det är viktigt att man arbetar för en god arbetsmiljö på företagen. Tillsammans med ledning och företagsägare så ska man göra sitt yttersta för att förhindra en dålig arbetsmiljö. På alla arbetsplatser så ska det finnas ett arbetsmiljöombud som man som anställd kan meddela om det upptäcks brister i arbetsmiljön. Denne ska i sin tur ta detta med företagsägare och ledning för att åtgärda det som felar.Genom en trivsam arbetsplats så tror vi att man utför ett bättre arbete. Tillsammans så ska man arbeta för att detta ska bli möjligt. Även den psykosociala miljön är vikt så det gäller att arbeta med alla delar och inte bara den fysiska delen. Ta för vana att regelbundet titta över hur ni har det på er arbetsplats och om det är något som bör åtgärdas till det bättre.