Miljöförbättringar på kontoret

Att ha en bra inomhusmiljö är inget som ska underskattas. Vår omgivning kan ha en ansenlig inverkan på vår sinnesstämning och prestationsnivå. Det är värt att titta en extra gång på hur miljön är på kontoret och om det finns aspekter av den som borde förbättras.

Ljuset är en av de första sakerna man bör titta på. Bra ljus kan göra väldigt stor skillnad för alla som arbetar på kontoret. Dagsljuset från fönster kan spela en väldigt stor roll, men detta ljus når ju bara så långt. Och har man inte turen att arbeta i en byggnad som har något som Parans ljussystem installerat måste ljuset även komma från andra håll. Allmänbelysningen ska kunna lysa upp hela rummet utan att vara bländande. Men samtidigt ska varje arbetsplats ha tillgång till en separat ljuskälla som kan regleras och anpassas efter individens behov.

Ljud är också en viktigt del av kontorsmiljön. Detta är huvudsakligen det första man märker av som störande och det krävs inte mycket för att arbetet ska påverkas negativt. Ljudnivån måste uppskattas för varje arbetsplats och varje rum och är det något som skapar buller måste man se över hur detta ska hanteras. Detta kan vara sådant som att ställa eventuella skrivare och kopiatorer i ett separat rum där ingen arbetar heltid. Se även över områden där mjuka material som textiler kan användas för att skapa dämpande effekter.