Om

Välkommen till Klarsignal, här kommer det att skrivas om företagande. Den som skriver i dagsläget är Erik och har många års erfarenhet av företagande och jobbat inom många olika branscher. Varje företag är unikt och här kommer det förhoppningsvis ges några handfast tips på hur du ska hantera olika situationer som kan uppstå som företagare.Varmt välkomna/Erikbusiness men