Säkerhetsutrustning på kontoret

Att känna sig säker på kontoret är det nog många som gör: Men vet man inte garanterat att det finns utrustning för att hantera en rad olika farliga situationer är denna känsla av säkerhet något obefogad. Här tittar vi på vad ett kontor egentligen behöver för att de som arbetar där ska vara förberedd för potentiellt farliga situationer.

Första hjälpen-utrustning

Olyckor kan ske på alla möjliga platser. För att säkra att man kan hantera de vanligaste skadorna bör det finnas en förstaförbandslåda eller liknande på kontoret. Men i den utrustning en sådan innehåller bör det även finnas enkla att följa instruktioner som visar hur man använder allt och hur man hanterar vanliga skador.

Tillsammans med detta bör ett kontor även ha tillgång till en hjärtstartare. Detta är ett av de bästa sätten att hjälpa något som drabbats av plötsligt hjärtstopp till dess att utryckningspersonal kan komma fram. HLR Hjälpen har bland annat ett av de mest sålda hjärtstartarna i världen, tillverkad av Philips.

Brandutrustning

Ett kontor inkluderar ofta en mängd lättantända material. Allt från textiler till papper kan snabbt fatta eld om en brand skulle uppstå. Av denna anledning bör man alltid se till att det finns brandutrustning tillgänglig på kontoret. Börja med att se över att hela lokalen täcks av brandvarnarna. BrandvarnareGruppen rekommenderar bland annat inte längre avstånd än 12 meter mellan två brandvarnare.

Men brandvarnare är ju bara det första försvaret. Om en brand uppstår måste man även ha något sätt att bekämpa den. Stora bränder ska man bara försöka hantera i den utsträckning att man kan ta sig till närmsta utgång. Kan man vara på plats när lågor först uppstår har man dock chansen att förhindra en större brand, men bara så länge man har tillgång till en brandsläckare. Det kan också vara bra att utrusta kontoret med en brandfilt.