Tips till nya företagare

Att starta eget är både en väldigt spännande och stressfull tid i livet. Det finns mycket att säga om hur man startar ett företag på rätt sätt, men den första tiden efter starten är också väldigt viktig.

Se över arbetsflödet

I ett nystartat företag har man sällan etablerat ett tydligt arbetsflöde. Ju snabbare man dock kan få struktur på detta desto mer effektivt kan man arbeta. Ta tiden att gå igenom en normal arbetsdag och se hur mycket tid saker och ting tar och om det finns onödig dödtid någonstans. Tänk på hur saker och ting kan göras annorlunda för att öka effektiviteten.

Testa nya marknadsföringsmetoder

Marknadsföring är ett kontinuerligt arbete som företagare. Mest troligt har man satt igång med någon typ av marknadsföring från första början. Men det är alltid värt att experimentera med andra kanaler allt eftersom. Tänk på att marknadsföring inkluderar allt man gör för att få både nya och befintliga kunder att upptäcka vad ens företag kan göra för dem.

Håll koll på pengarna

Det är långt från alla som nya företagare som har en bakgrund i företagsekonomi. Men har man ingen koll alls på pengarna kommer man förr eller senare få stora problem. Detta är något man måste arbeta för att få uppfattning om. Vill man vara säker i början kan man alltid ta hjälp av en redovisningsfirma.