Trivsamma förhållanden på kontoret

Vad är det som gör att du trivs på kontoret, upplever din arbetsplats som trevlig och mår bra i allmänhet när du jobbar? En del faktorer är ganska självklara och uppenbara medan andra inte har uppmärksammats förrän på senare år.

I Sverige har sjukskrivningarna ökat bland de arbetsföra i befolkningen och den sämre trivseln och hälsan börjar bli ett samhällsekonomiskt problem.

Städning

Det är kanske svårt att tro det, men eftersatt städning är ett vanligt problem på våra arbetsplatser. Det kan se ut som att det är städat när golven en eller flera gånger i veckan har sopats av, men många företag har för att spara in pengar dragit ner på städningen, exempelvis genom att låta de anställda själva hålla rent,  vilket gör att den grundliga städningen inte blir väl utförd eller aldrig hinns med. Även om golven skiner blanka blir sällan hyllor och stoppade möbler ordentligt rengjorda vilket kan orsaka svåra problem för allergiker och andra. Noxab är specialister på att hålla rent i kontorsmiljöer och kan tillsammans med dig ta fram en lämplig nivå för veckostädning.

Hur vet du att städningen fungerar? Ett enkelt test är att daska till den stoppade sitsen eller möbeln: ifall ett moln av damm stiger upp är det troligen hög tid att göra en grundlig städning.

Kontorsrum

Det har en betydande effekt hur ditt kontorsrum är beläget och vilken utsikt du har: utsikt mot trafik och vägar orsakar högre stressnivåer, medan utsikt mot naturen är rogivande. Det framkommer alltmer forskning som visar att kontorslandskapen är den största källan till otrivsel. Istället är det personer med eget rum, delat rum eller flexibel plats som trivs bäst.

Buller

Ljud som upplevs som positiva och trivsamma har en stimulerande effekt, medan det är bevisat att buller förstärker stress och leder till missnöje med den fysiska arbetsmiljön.