Viktiga delar för företagets effektivitet

För att företaget ska gå runt krävs hårt arbeta av alla chefer och anställda. Men även företagets uppbyggnad och verktyg måste fungera optimalt för att det ska gå framåt.

Analysera avdelningarna

Prata med avdelningschefer och de som arbetar under chefer. Intervjua eller dela ut medarbetarundersökningar som de ska fylla i. Man kan fylla göra det anonymt om man tror att man får bättre resultat av det. Ställ frågor angående arbetsuppgifter, belastning, om det finns några ledtider och vilka uppgifter som tar mest tid. Dessa undersökningar kan visa missnöje eller problem som borde lösas. Många flaskhalsar i företagets processer är på grund av dålig planering.

Mätverktyg

Har man en del processer som styrs via maskiner, är det lätt att luta sig tillbaka och låta maskinerna sköta jobbet. Men stora maskiner kan kalibreras för högsta effektivitet. För att veta att allting står rätt till är det bra att ha test- och mätsystem. Dessa kan man använda för att mäta produktionen, testa de interna systemen och så vidare. Programmen berättar helt enkelt om det finns några problem med systemen och maskinerna och företaget kan korrigera och rätta sig därefter.

Rekrytering

Det är inte det lättaste att göra en bra rekrytering. Att företaget behöver anställda fler personer är så klart en sak att glädjas över, men själva processen kan vara besvärlig och tidskrävande. Om man göra sin rekrytering grundligt löper man mindre risk att anställa fel person och förlora pengar på en dålig investering. Några tips innan annonsering av tjänsten är:

  • Ta bort flosker ur annonsen: släng inte ur er en massa adjektiv som ”initiativtagare”, ”samarbetsvilligt”, ”problemlösare”. Dessa säger ingenting om tjänsten och är egenskaper som alla rekryterare söker efter. 
  • Var inte rädd att ta emot tips från duktiga medarbetare eller före detta samarbetspartners. Duktiga personer umgås gärna med duktiga personer och när man rekommenderar någon, riskerar man sitt eget rykte inom branschen så det flesta är försiktiga med vilka personer de väljer att backa upp.
  • Få arbetsintervjun att kännas avslappnad. Det ska vara ett samtal, inte ett förhör. Ju mer avslappnad den intervjuade känner sig, desto ärligare kommer denne att vara och desto mer får man se dess ”rikta jag” och